Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul představuje veškeré informace o lesních komplexech v Krkonošském národním parku. Dostupné jsou vrstvy ukazující umístění typů lesních stanovišť, hlavních lesních dřevin a výškových stupňů. Pro každou vrstvu je legenda v polštině a češtině. V polské části parku jsou také dostupné vrstvy, které jsou rozdělené na lesní a chráněné oblasti.

Dodatečně je možné zobrazit několik vrstev jako podkladový materiál představující následující údaje:

• Ortofotomapa
• DMT
• Stínový reliéf
• Státní hranice
• Hranice KPN a KRNAP
• Ochranné pásmo Karkonoskiego Parku Narodowego
• Zvláště chráněnné oblasti Natura 2000
• Ptačí oblast Natura 2000
• Zonace
• Turistické cesty
• Vrstevnice
• Vrcholky

Pro oprávněné uživatele po přihlášení jsou dostupné vrstvy s pozemky a využívání území.

 


Fragment tematické mapy z modulu Lesní ekosystémy představuje hlavní druhy dřevin na území parku spolu s rozdělením a číslováním na lesní oddělení.