Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul je dostupný pouze oprávněným uživatelům a umožňuje zobrazit řadu barevných ortofotomap z různých časových období (z let 2000, 2007, 2008 a 2012). Kromě toho modul může zobrazit barevné ortofotomapy v infračerveném spektru (CIR) z let 2007 a 2012, které mohou být použity, mimo jiné, k získání informací o druhovém složení lesu a stavu lesních porostů na území parku.