Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul představuje informace týkající se rašeliništních ekosystémů v Krkonošském národním parku. Dostupné jsou vrstvy ukazující na výskyt vegetačních typů a rostlinná společenstva mokřadů. K dispozici je také vrstva představující hranice oblasti RAMSAR - chráněná podle ustanovení Ramsarské úmluvy.

Po přihlášení jsou pro oprávněné uživatele k dispozici vrstvy s informacemi o flóře močálu (bodovým a plošným výskytu bahenních rostlin) a také vrstvy pozemků a využití území.

Dodatečně je možné zobrazit několik vrstev jako podkladový materiál představující následující údaje:

• Ortofotomapa
• DMT
• Stínový reliéf
• Státní hranice
• Hranice KPN a KRNAP
• Ochranné pásmo Karkonoskiego Parku Narodowego
• Zvláště chráněnné oblasti Natura 2000
• Ptačí oblast Natura 2000
• Zonace
• Turistické cesty
• Vrstevnice
• Vrcholky

 


Fragment tematické mapy z modulu Rašelinné ekosystémy prezentující mokřadní typy vegetace spolu s hranicemi oblasti.