Databáze výzkumných úkolůMokřadyFaunaFlóraGeologie geomorfologie půdaBiokoridoryLesyStaré a historické mapyNatura 2000Plánovač turistických trasTurismusPřehled dostupných vrstevInfrastruktura

Modul obsahuje informace týkající se infrastruktury cestovního ruchu v Krkonošském národním parku. Dostupné jsou vrstvy, které ukazují průběh turistických, edukačních a koňských stezek, cyklostezek, lyžařských a běžeckých tratí a také tras, které jsou přizpůsobeny pro tělesně postižené. Dostupné jsou také vrstvy s lokalizací lyžařských vleků a sjezdovek, stejně jako vrstvy s umístěním bodových objektů, jako ubytování, lezecké oblasti, vyhlídky, edukační objekty, a také informace na trase (značky, tabule, mapy, atd.).

Dodatečně je možné zobrazit několik vrstev jako podkladový materiál představující následující údaje:

• Ortofotomapa
• DMT
• Stínový reliéf
• Státní hranice
• Hranice KPN a KRNAP
• Ochranné pásmo Karkonoskiego Parku Narodowego
• Zvláště chráněnné oblasti Natura 2000
• Ptačí oblast Natura 2000
• Zonace
• Turistické cesty
• Vrstevnice
• Vrcholky

Pro oprávněné uživatele po přihlášení jsou dostupné vrstvy s pozemky a využívání území.

 


Fragment tematické mapy z modulu Turistika prezentující průběh turistických tras a umístění vybraných turistických objektů.