Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

Moduł umożliwia wyświetlenie warstwy prezentującej występowanie (punktowe) wybranych gatunków zwierząt na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Czeskiego Krkonošského národního parku:

  • Bociana Czarnego (Ciconia nigra),
  • Cietrzewia (Tetrao tetrix),
  • Derkacza (Crex crex),
  • Muchołówki małej (Ficedula parva),
  • Podróżniczka (Luscinia svecica svecica),
  • Puchacza (Bubo bubo).

Wszelkie informacje opisowe a także treści legendy do powyższych danych przedstawione zostały zarówno w języku polskim jak równiez w języku czeskim.

 

W module FAUNA znajduje się również warstwa siatki Atlasu Ptaków, w której przedstawiono informację o obserwacjach poszczególnych gatunków zwierząt. Informacja ta została przypisana do obszarów / pól badawczych w kształcie kwadratu o wymiarach 1,5km x 1,5km tworzących spójną siatkę pokrywającą obszar całego Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Czeskiego Krkonošského národního parku.

 

Dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu dostępne są następujące dane:

  • granice oraz numery działek ewidencyjnych,
  • formy użytkowania terenu.

 

Fauna PL

Moduł tematyczny FAUNA prezentujący występowanie (punktowe) wybranych gatunków zwierząt  a także informacje o obserwacjach przypisane do pól badawczych siatki Atlasu Ptaków.