Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

Moduł odpowiada za prezentację wszelkich danych z tematyki geologii, geomorfologii a także gleboznawstwa obejmujących swym zasięgiem obszar Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Czeskiego Krkonošského národního parku.

 

W części dotyczącej tematyki geologii przedstawione zostały informacje prezentowane przez następujące warstwy tematyczne:

  • rozmieszczenie i lokalizacja uskoków tektonicznych rozróżnionych i sklasyfikowanych według czasu (ery geologicznej) powstania uskoku,
  • punktowa lokalizacja geostanowisk rozróżnionych i sklasyfikowanych według stopnia / wartości ich waloryzacji,
  • zasięg (obszar) występowania poszczególnych geostanowisk,
  • mapa wydzieleń skalnych obszaru karkonoszy rozróżnionych i sklasyfikowanych według typu wydzielenia. Wszelkie informacje opisowe a także treści legendy mapy przedstawione zostały zarówno w języku polskim jak równiez w języku czeskim.

Kolejna część modułu prezentująca dane z tematyki geomorfologii zawiera szczegółowe informacje o formach rzeźby powierzchni terenu. W ramach tej części prezentowana jest lokalizacja i rozmieszczenie obiektów 37 rodzajów form rzeźby teren.

Ostatnia częśc dotycząca tematyki gleboznawstwa prezentuje dane zawierające następujące informacje:

  • mapa glebowa obszaru karkonoszy sklasyfikowana według typów wydzieleń glebowych WRB (World Reference Base for Soil Resources – klasyfikacja typów gleb opracowana przez FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa),
  • mapa glebowa obszaru karkonoszy sklasyfikowana według typów wydzieleń glebowych PTG (Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego). Wszelkie informacje opisowe a także treści legendy mapy przedstawione zostały zarówno w języku polskim jak równiez w języku czeskim.Dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu dostępne są następujące dane:

  • lokalizacja (punktowa) stanowisk, w których wykonane zostały profile glebowe,
  • granice oraz numery działek ewidencyjnych,
  • formy użytkowania terenu.

 

Geologia PL

Moduł tematyczny GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GLEBY prezentujący typy wydzieleń skalnych występujących na obszarze karkonoszy.

 

Geomorfologia PL

Moduł tematyczny GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, GLEBY prezentujący wybrane formy rzeźby powierzchni terenu występujące na obszarze karkonoszy.