Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

Moduł Turystyczny dostępny jest dla wszystkich użytkowników i służy do planowania tras turystycznych w oparciu o istniejącą infrastrukturę turystyczną parku. Moduł umożliwia wyznaczenie najbardziej optymalnej trasy przejścia pomiędzy zdefiniowanymi przez użytkownika punktami początkowym i końcowym wędrówki. Umozliwia również wykonanie szeregu analiz i selekcji, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o interesującym użytkownika obszarze.

 

Modul turystyczny

Moduł Turystyczny prezentujący jeden z wariantów trasy pomiędzy wskazanymi punktami wraz z wizualizacją profilu wysokościowego trasy.