Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

W module prezentowane są wszelkiego rodzaju informacje z tematyki ekosystemów leśnych na obszarze karkonoszy. W ramach modułu dostępne są następujące dane:

  • mapa oddziałów leśnych z informacją o granicach i numeracji poszczególnych oddziałów,
  • mapa wydzieleń leśnych z informacją o m.in. numerze pododdziału i leśnictwem, do którego dane wydzielenie przynależy,
  • mapa obwodów ochronnych z informacją o zasięgu terytorialnym poszczególnych obwodów (leśnictw),
  • mapa typów siedliskowych lasu rozróżnionych i sklasyfikowanych według typu siedliska leśnego z informacją o m.in. stanie funkcjonalnym drzewostanu na danym obszarze. Wszelkie informacje opisowe a także treści legendy dla mapy przedstawione zostały zarówno w języku polskim jak równiez w języku czeskim,
  • mapa gatunków głównych drzewostanu rozróżnionych i sklasyfikowanych według rodzaju gatunku, którego udział w drzewostanie na danym obszarze jest przeważający. Wszelkie informacje opisowe a także treści legendy dla mapy przedstawione zostały zarówno w języku polskim jak równiez w języku czeskim,
  • mapa pięter wysokościowych ekosystemów leśnych przedstawiająca układ roślinności leśnej uwarunkowany wysokością występowania nad poziomem morza. Wszelkie informacje opisowe a także treści legendy dla mapy przedstawione zostały zarówno w języku polskim jak równiez w języku czeskim,

 

Dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu dostępne są następujące dane:

  • granice oraz numery działek ewidencyjnych,
  • formy użytkowania terenu.

 

Lasy PL

Moduł EKOSYSTEMY LEŚNE prezentujący główne gatunki drzewostanu na obszarze karkonoszy.