Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

Moduł dostępny jest tylko dla uprawnionych użytkowników. Umożliwia on wyświetlenie szeregu ortofotomap barwnych pochodzących z różnych przedziałów czasowych (z roku 2000, 2007, 2008 oraz 2012) przydatnych na przykład podczas przeprowadzania analiz zmian pokrycia terenu.

Dodatkowo w module możliwe jest wyświetlenie ortofotomap barwnych w podczerwieni (CIR) pochodzących z 2007 oraz 2012 roku, które mogą być wykorzystane m.in. pozyskania informacji o składzie gatunkowym lasu i kondycji drzewostanu na terenie parku.