Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

Moduł odpowiada za prezentację danych z m.in. tematyki infrastruktury drogowej, kolejowej oraz technicznej. W ramach modułu dostępne są dane z bazy BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) zarządzanej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W bazie tej znajdują się m.in. następujące informacje:

  • przebieg granic jednostek administracyjnych,
  • mapa sieci drogowej,
  • mapa sieci kolejowej,
  • mapa sieci hydrograficznej,
  • mapa kompleksów pokrycia terenu,
  • lokalizacja budynków wraz z informacją o punktach adresowych.

Dane BDOT wyświetlają się w trybie półprzezroczystym. Dzięki temu możliwe jest wyświetlenie w tle dodatkowych informacji zgromadzonych w pozostałych warstwach geoportalu (np. ortofotomapy lub też przebiegu pieszych szlaków turystycznych.

 

 

Dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu dostępne są następujące dane:

  • granice oraz numery działek ewidencyjnych,
  • formy użytkowania terenu.

 

Infrastruktura

Moduł INFRASTRUKTURA prezentujący wybrane warstwy informacyjne z Bazy Danych Obiektów Topograficznych.