Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

Moduł BADANIA NAUKOWE dostępny jest tylko dla uprawnionych użytkowników. Umożliwia on rejestrację badań naukowych prowadzonych na terenie Polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego lub Czeskiego Krkonošského národního parku oraz zamawianie i udostępnianie danych źródłowych do celów naukowych oraz dydaktycznych.

W module tym prezentowane są informacje o aktualnie prowadzonych badaniach naukowych (wraz z ich przybliżonym zasięgiem przestrzennym) a także informacje o planowanych i archiwalnych badaniach naukowych (badania po terminie zakończenia lub bez sprawozdania końcowego).