Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

Moduł prezentuje informacje będące wynikiem działań w ramach programu tworzenia wspólnej sieci obszarów objętych ochroną przyrody w krajach Unii Europejskiej - NATURA 2000. W ramach modułu dostępne są następujące dane:

  • lokalizacja i przebieg granic Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków (PLB - Dyrektywa Ptasia) na terenie karkonoszy,
  • lokalizacja i przebieg granic Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk (PLH - Dyrektywa Siedliskowa) na terenie karkonoszy,
  • rozmieszczenie siedlisk Natura 2000 wyznaczonych w ramach tworzenia obszarów sieci Natura 2000. Wszelkie informacje opisowe a także treści legendy dla tej warstwy przedstawione zostały w języku polskim, czeskim oraz angielskim.

 

Dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu dostępne są następujące dane:

  • występowanie gatunków roślin wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000
  • granice oraz numery działek ewidencyjnych,
  • formy użytkowania terenu.

 

N2000 PL

Moduł tematyczny NATURA 2000 prezentujący rozmieszczenie siedlisk Natura 2000 na obszarze karkonoszy.