Moduł badań naukowychEkosystemy torfowiskoweFaunaFloraGeologia Geomorfologia GlebyKorytarze ekologiczneLasyModuł map historycznychNatura 2000Moduł turystycznyTurystykaZasobyInfrastruktura

flora

Moduł prezentuje rozmieszczenie przestrzenne gatunków flory na terenie Polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Czeskiego Krkonošského národního parku. W ramach modułu dostępne są warstwy z danymi prezentującymi występowanie zbiorowisk roślinnych sklasyfikowanych według następującego klucza:

  • rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych rozróżnionych i sklasyfikowanych według typu zbiorowiska (warstwa Zbiorowiska roślinne)
  • rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych rozróżnionych i sklasyfikowanych według typu roślinności (warstwa Typy roślinności). Wszelkie informacje opisowe a także treści legendy dla tej warstwy przedstawione zostały w języku polskim, czeskim oraz angielskim.

 

Dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu dostępne są następujące dane:

  • rozmieszczenie (punktowe) gatunków roślin,
  • rozmieszczenie (punktowe) rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów,
  • rozmieszczenie (w formie obszarów) gatunków roślin, dla których wszelkie informacje opisowe a także treści legendy przedstawione zostały zarówno w języku polskim jak równiez w języku czeskim,
  • rozmieszczenie (w formie obszarów) rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów sklasyfikowanych według liczebności - liczby zaobserwowanych owocników,
  • granice oraz numery działek ewidencyjnych,
  • formy użytkowania terenu.

 

Flora PL

Moduł tematyczny FLORA prezentujący rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych rozróżnionych i sklasyfikowanych według typu roślinności.